ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 7 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 12 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 13 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 14 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ 17 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 19 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΤΗΤΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ 21 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 22 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

4o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Μοναστηρίου 326 ΕΥΟΣΜΟΣ - 54628

Τηλέφωνα: 2310709535, 2310764950, 2311232371

E-mail: mail@4lyk-evosm.thess.sch.gr